BASIN ÜZERİNDEKİ SANSÜRÜ KALDIRIN!

Koşulsuz Adalet Hareketi olarak Gazeteciler ve Basın Bayramında 35. Nöbetimizi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde gerçekleştirdik. Basın özgürlüğü, en temel şekilde haber, fikir ve düşünceleri, çoğaltıcı araçlarla, serbestçe açıklayabilmek özgürlüğü seklinde tanımlanabilir. Basın özgürlüğü bilgi ve düşünceleri serbest olarak toplayıp, yorum ve eleştiri yaparak çoğaltabilmek ve bunları serbest olarak yayımlayıp dağıtabilmek haklarını içerir. Türkiye’de hali…

TEK ADAM REJİMİNE DUR DE!

Koşulsuz Adalet Hareketi olarak 16 Temmuz günü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde sivil darbe 15 Temmuz’un 5. Yıl dönümünde 34. nöbetimizi gerçekleştirdik. Bugün Türkiye’de kesintisiz olarak devam eden hukuksuzlukların beşinci yıl dönümü. İronik bir biçimde demokrasi ve milli irade günü ilan edilen 15 Temmuz 2016’dan itibaren Türkiye Cumhuriyeti, iktidar partisi ve partili cumhurbaşkanının ablukası altına…

KHK ZULMÜNE DUR DE!

Koşulsuz Adalet Hareketi olarak 9 Temmuz Cuma günü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde 33. nöbetimizi gerçekleştirdik. Nöbetimizde KHK ihraçları ve KHK rejimi üzerinde durduk Günümüzde parlamenter rejimlerde, klasik kuvvetler ayrılığı prensibinin eski önemini kaybetmesi ile, sosyal devlet anlayışının gereği olarak müdahaleci devlet görüşüne geçilmesi, devletin sosyal ve ekonomik alanda müdahalesinin artması, hükümetlerin daha güçlü olması gerçeğini…

Etkisiz İç Hukuk Yolları

Koşulsuz Adalet Hareketi olarak bu hafta AİHM için de gerekli olan iç Hukuk yolları ve Etkisiz İç Hukuk Yollarının varlığı üzerinde durduk. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 35 inci maddesinde “Mahkemeye ancak, uluslararası hukukun genel olarak kabul edilen ilkeleri uyarınca iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra ve iç hukuktaki kesin karar tarihinden itibaren altı aylık bir süre içerisinde…

Kötü Cezaevi Koşulları

Koşulsuz Adalet Hareketi olarak, bu hafta özellikle son zamanlarda daha da artan Kötü Cezaevi Koşullarını ve yaşanan hak ihlallerini dile getirdik. Devlet garantörlüğünde bulunan mahpuslar ne yazık ki en temel ihtiyaçlarının dahi karşılanmadığı olumsuz şartlar altında yaşamak ve hatta ölmek zorunda bırakılmaktadırlar. Cezaevindeki insan sayısına bakıldığında Avrupa konseyi verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 1’i ya…

Dünya Mülteciler Günü

Koşulsuz Adalet Hareketi olarak Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla, mültecilerin yaşadığı sıkıntılar ve yaşanan hak ihlalleri üzerinde durduk. Mülteci; ülkesinde ırk, din, sosyal konum, siyasal düşünce, belirli bir gruba mensup olma ya da ulusal kimliği nedeniyle kendisini baskı altında hissederek kendi devletine olan güvenini kaybeden, kendi devletinin ona tarafsız davranmayacağını düşüncesi ile ülkesini terk ederek, başka…

Yargı Bağımsızlığı ve Hakim-Savcıların İhracı ve Tutuklanması

Koşulsuz Adalet Hareketi olarak bu hafta üzerinde durduğumuz konu, Yargı Bağımsızlığı ve Hakim-Savcıların İhracı ve Tutuklanmasıydı. Yönetim sisteminin temel taşlarından birisi Kuvvetler Ayrılığıdır. Yani diğer bir deyişle Kuvvetler Ayrılığı devlet organının politik gücünü kullanan erklerinin; yasama, yürütme ve yargı seklinde birbirinden bağımsız ve birbirini denetleyecek gerektiğinde de frenleyecek şekilde örgütlenmesini ifade eder. Antik cağlarda ortaya…

Faili Meçhul Cinayetlerin Hukuk Devletinde Yeri Yoktur!

Koşulsuz Adalet Hareketi olarak bu hafta üzerinde durduğumuz konu, Türkiye’nin yıllardır kaçınılmaz gerçeği haline gelmiş faili meçhul cinayetlerdi. “Faili meçhul cinayet” bir öldürme eyleminin kimin tarafından yapıldığının bilinmemesi durumudur.  Bu cinayetler siyasi amaçla yapıldığı için siyasal cinayet demek daha uygun olacaktır.   Bugün bile tam anlamıyla aydınlatılmamış olan TKP üyesi Mustafa Suphi ve 14 yoldaşının…

İşkence Tolere Edilemez, Meşru Görülemez!

Koşulsuz Adalet Hareketi bu hafta, artık iktidarında desteği ve ortaklığı ile korku gerçeğine dönen işkence üzerinde durduk. İşkence, bir şahsa, cezalandırmak, bilgi veya itiraf elde etmek ve ayırım gözetmeksizin herhangi bir sebep dolayısıyla bir kamu görevlisi tarafından uygulanan fiziki veya manevi ağır acı veya ıstırap veren fiildir.   İşkence uluslararası ve ulusal normlarda yasaklanmıştır. Tüm…

Uzun Tutuklulukta Geçen Bir Ömür; İlhan Sami Çomak…

Koşulsuz Adalet Hareketi olarak bu hafta, uzun tutukluluk ve buna bağlı olarak hapishanede çürütülen hayatlara değindik. “Herkes bana yaşatılan adaletsizliği hiç olmazsa bir yakınına anlatmalı. Ortada tutarlı bir kötülük var.” 1973 doğumlu Çomak, 1994’te 21 yaşında İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencisiyken polis tarafından gözaltına alındı. “PKK adına orman yakma” ve “Bölücü faaliyette…