Türkiye Parlamenter Sisteme Geri Dönmelidir!

Koşulsuz Adalet Hareketi olarak bu hafta 42. Nöbetimizde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde Kuvvetler Ayrılığının unsurlarından Yasama Organı üzerinde durduk. Türkiye, ‘’Kuvvetler Ayrılığı’’ sisteminin uzun zamandır tam olarak düzgün işlemediği bir durumdayken son dönemde bu durum daha da içinden çıkılmaz bir hal aldı. Bu hafta Yasama Organının işlevsizleştirilmesi bakımında gündeme getirmek istediğimiz kuvvetler ayrılığı ilkesi…