KHK ZULMÜNE DUR DE!

Koşulsuz Adalet Hareketi olarak 9 Temmuz Cuma günü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde 33. nöbetimizi gerçekleştirdik. Nöbetimizde KHK ihraçları ve KHK rejimi üzerinde durduk Günümüzde parlamenter rejimlerde, klasik kuvvetler ayrılığı prensibinin eski önemini kaybetmesi ile, sosyal devlet anlayışının gereği olarak müdahaleci devlet görüşüne geçilmesi, devletin sosyal ve ekonomik alanda müdahalesinin artması, hükümetlerin daha güçlü olması gerçeğini…