Dünya Mülteciler Günü

Koşulsuz Adalet Hareketi olarak Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla, mültecilerin yaşadığı sıkıntılar ve yaşanan hak ihlalleri üzerinde durduk. Mülteci; ülkesinde ırk, din, sosyal konum, siyasal düşünce, belirli bir gruba mensup olma ya da ulusal kimliği nedeniyle kendisini baskı altında hissederek kendi devletine olan güvenini kaybeden, kendi devletinin ona tarafsız davranmayacağını düşüncesi ile ülkesini terk ederek, başka…