Yargı Bağımsızlığı ve Hakim-Savcıların İhracı ve Tutuklanması

Koşulsuz Adalet Hareketi olarak bu hafta üzerinde durduğumuz konu, Yargı Bağımsızlığı ve Hakim-Savcıların İhracı ve Tutuklanmasıydı. Yönetim sisteminin temel taşlarından birisi Kuvvetler Ayrılığıdır. Yani diğer bir deyişle Kuvvetler Ayrılığı devlet organının politik gücünü kullanan erklerinin; yasama, yürütme ve yargı seklinde birbirinden bağımsız ve birbirini denetleyecek gerektiğinde de frenleyecek şekilde örgütlenmesini ifade eder. Antik cağlarda ortaya…