İşkence Tolere Edilemez, Meşru Görülemez!

Koşulsuz Adalet Hareketi bu hafta, artık iktidarında desteği ve ortaklığı ile korku gerçeğine dönen işkence üzerinde durduk. İşkence, bir şahsa, cezalandırmak, bilgi veya itiraf elde etmek ve ayırım gözetmeksizin herhangi bir sebep dolayısıyla bir kamu görevlisi tarafından uygulanan fiziki veya manevi ağır acı veya ıstırap veren fiildir.   İşkence uluslararası ve ulusal normlarda yasaklanmıştır. Tüm…