Her Devrin Ötekileri; Ermeniler..

Koşulsuz Adalet Hareketi olarak bu hafta, azınlık problemleri ve yıllardır yaşanan Ermeniler üzerindeki hak ihlalleri üzerinde durduk. Türkiye yapısı itibari ile geniş bir etnik, dilsel ve dinsel çeşitliliğe sahiptir. Türkiye topraklarında yalnızca Türk, Kürtler değil, aynı zamanda çok sayıda Çerkez ve Ermeni gibi gruplarda yaşamaktadır. Ne var ki, bu çeşitliliğin korunması yerine, tarih boyunca milliyetçilik…