Gizli Tanıklarla Karartılan Hayatlar..

Koşulsuz Adalet Hareketi olarak bu hafta Türkiye’de yargılamalarda hukuka aykırı olarak kötü niyetli olarak kullanılan Gizli Tanık Delili üzerinde durduk. Gizli tanık delili 2005 yılında Ceza Muhakemesi Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye’de uygulanmaya başlamıştır. Uygulanması sıkı şartlara bağlıdır. Bu delilin kullanılabilmesi için (1) Suçun, örgütlü bir suç olması gerekmektedir. (2) Tanığın yüz yüze dinlenilmesi onun…