Koşulsuz Adalet Hareketi olarak bu hafta sesini duyurduğu, haklarını savunduğu binlerce insan adına mücadelesini örnek aldığımız, insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun savunuculuğunu biz üstleniyoruz!

  • İnsan hakları mücadelesi uygarlık tarihinden bu yana  devam etmekte ve insan hakları savunucularının sesleri  güç odakları tarafından çeşitli şekillerde kesilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’de bunun en güncel örneklerinden birisi de hiçbir sınıf ve görüş ayrımı gözetmeksizin tüm insan hakkı ihlallerini kamuoyuna duyuran HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verilen siyasi karardır.
  • Gergerlioğlu hakkındaki suçlama T24 isimli bir haber sitesinde yayınlanan bir haberi paylaştığı için örgüt propagandasıyla suçlanıyor. Ancak paylaşılan haber hakkında ne bir dava, ne habere erişime engellemesine dair ne bir karar, ne de haberi yazan, yayınlayan veya paylaşan herhangi başka biri hakkında bir soruşturma dahi açılmamıştır.  Tek suçlama ‘’barış talebini’’ paylaşma amacıyla paylaşılan bir haber twiti. Ve bu haberi paylaşmakla suçlanan tek kişi de Ömer Faruk Gergerlioğlu’dur.
  • Her şeyden önce bilinmesi gereken şey Anayasa’daki dokunulmazlık insanlığa karşı suç işleyen siyasi iktidar mensuplarını değil, Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi bu suçlara karşı insan hakları mücadelesi veren milletvekilleri içindir.
  • Gergerlioğlu bir milletvekilidir ve parlamentonun demokratik bir şekilde işleyebilmesi için meclis kürsüsünde farklı görüşlerin sesini haykırmaktadır.
  • Gergerlioğlu, yasama dokunulmazlığına sahip olarak hakkında Muhakeme şartları gerçekleşmediği için yapılan yargılamada ‘’Durma Kararı’’ verilmesi gerekmektedir. Yargılamaya Gergerlioğlu’nun milletvekilliği bittikten sonra devam edilmesi gerekirken yargılama durdurulmamıştır. Bunun tek istisnası ise suçüstü halinin bulunması ve Anayasa madde 14’te düzenlenen hallerin bulunmasıdır. Ancak Gergerlioğlu’nun durumunda ne suçüstü hali bulunmakta ne de md 14teki durumlar bulunmaktadır. İfade özgürlüğünü kullanmaktan ibaret olan bir twit sebebiyle başlatılan yargılamanın milletvekilliği bitene kadar durdurulmaması en hafif ifadeyle hukuk garabetidir.
  • Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır.

Biz Koşulsuz Adalet Hareketi olarak, her zaman insan haklarının, evrensel değerlerin yanında, Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun tarafında olacağız, siyasetin emrindeki yargı eliyle uğradığı baskıyı kabul etmedik, etmeyeceğiz !