Koşulsuz Adalet Hareketi olarak, her gün bir yenisi eklenen insan hakları ihlallerinde bu hafta ‘Öteki Hareketi’ üyeleri ile birlikte ‘’Türkiye’nin Ötekileştirme Gerçeği’’ni gündeme taşıdık.

  • Öteki gönüllüleri olarak, herkesi, dünyayı ve Türkiye‘yi bütün canlılar için daha iyi, herkes için daha özgür, daha eşit ve adil, herkese yetebilecek ve sürdürülebilir bir hayat alanı kılmaya çağırıyoruz. Bu bağlamda temel uğraşımız, özgürlüğün ve insan haklarının karşısındaki tüm tehditlere karşı mücadele etmektir. 
  • Türkiye’de LBGTİ+ bireyler Nefret Suçları, Yasal Ayrımcılık, İfade Özgürlüğü Hakkı İhlalleri, Toplantı ve Dernek Kurma Özgürlüğü Haklarının İhlali, Çalışma Hayatında Ayrımcılık ve Cinsel Yönelim ve/veya Cinsiyet Kimliğine Dayalı olaraksistematik bir şekilde insan hakları ihlallerinemaruz kalmaktadırlar. 
  • Mahpus LGBTİ+ bireyler cezaevlerinde cinsel tercih yapmaya zorlanmakta, tercih yapmaktan çekinen mahpuslar hücrelerde tutulmaktadır. AİHM kararlarına göre bu durum açıkça işkence ve kötü muameledir ve aynı zamanda ayrımcılık yasağına aykırıdır.
  • Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), 6-9 Ekim’de Türkiye’de düzenlenen Ortak Uluslararası Basın Özgürlüğü Misyonu sonrası ‘‘Türkiyeli Gazeteciler Baskıların Kıskacında’’ adı raporu yayınladı. Bu rapor doğrultusunda; Nisan 2020’den bu yana gazetecilere yönelik 10 fiziksel saldırı vakası yaşandığı belirtiyor. Müyesser Yıldız’ın, İçişleri Bakanı’nın militanlara ait bir kamp alanının yok edildiğine dair duyurusunu düzeltmesinin ardından Bakan Soylu, Yıldız’ı ‘‘terör’’ sempatizanı olmakla itham etmişti. Soylu’nun sözlü saldırıları sonucu Müyesser Yıldız ve TELE1’den İsmail Dükel, askeri casusluk ile suçlanmış ardından da tutuklanmıştı.
  • Başta Kürt illeri olmak üzere pek çok ilde eylem ve etkinlik yasakları 2020’de de devam etti. Van’da Kasım 2016’dan bu yana kesintisiz 1474 toplantı ve gösteri yürüyüşü ve her tür açık hava etkinliği yasağı sürüyor. Fiili yasak ve engellemeler ise neredeyse ülke çapında ve etkili bir şekilde sürdürülüyor.
  • 2020 Aralık ayını bitirmek üzereyken 1 günde 4 kadın (Aylin Sözer, Selda Taş, Vesile Dönmez, Betül Tuğluk) öldürüldü. Türkiye’nin dört bir tarafında eylemler yapılırken, Ankara’da kadınlar gözaltına alındı.
  • İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Dokümantasyon Birimi/Merkezi verilerine göre 2020 yılının ilk 11 ayında, kolluk güçlerinin yargısız infazı sonucu, dur ihtarına uymaması gerekçesiyle veya rastgele ateş sonucu 12 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi yaralandı.
  • 2020 yılının ilk 11 ayında, İHD Dokümantasyon Birimi’nin verilerine göre 160 kişi, THV Dokümantasyon Merkezi’nin verilerine göre 14 kişi ajanlaştırma gerekçesiyle işkence ve kötü muameleye maruz kalmıştır.
  • İHD Dokümantasyon Birimi’nin tespitlerine göre 2020 yılının ilk 11 ayında hastalık, intihar, şiddet, ihmal vb. nedenlerle 49 kişi hapishanelerde hayatını kaybetmiştir. Bunlardan 8’i tutuldukları karantina koğuşunda yaşamını yitirmiştir. Ayrıca, hapishanelerde 604’ü ağır olmak üzere 1605 hasta mahpusun bulunduğu tespit edilmiştir.
  • 2020 yılının ilk 10 ayında 14 ırkçı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirirken 32 kişi yaralanmıştır.

Öteki hareketi gönüllüleri olarak Türkiye’de yaşanan sayısız hak ihlallerine karşı bütün STK’ları, gençleri mücadeleye davet ediyoruz.