Koşulsuz Adalet Hareketi olarak 18 Aralık Cuma günü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde dördüncü nöbetimizi gerçekleştirdik. Salgının devam etmesi nedeniyle 5 kişinin katılımı ile nöbetimiz 2  saat sürdü.

  • Bu hafta nöbet esnasında işlediğimiz konu Güneydoğu’da 2015 yılında yaşanan sokağa çıkma yasakları ve yaşanılan mağduriyetlerdi.
  • Bölge halkının, uygulanan yasaklar boyunca yaşanılan yoğun çatışmalar nedeniyle evlere isabet eden kurşun ve bombalardan kaynaklı can güvenliklerini sağlayabilmek için bodrum katlara ve ahırlara sığınmak zorunda kaldıklarını, imkân bulabilen ailelerin de daha az çatışmaların olduğu mahalle ya da köylere göç etmek zorunda kaldığını anlattık.
  • Bu süreçte en az 1 milyon 809 bin kişinin özgürlük ve güvenlik hakkı, özel ve aile hayatına saygı hakkı, toplanma özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, din özgürlüğü, bilgi alma ve verme özgürlüğü, mülkiyetin korunması hakkı, eğitim hakkı, işkence ve insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele yasağı, yaşam hakkı ve vücut bütünlüğü hakkı olmak üzere en temel haklarının ihlal edilerek bu yasaklardan etkilendiğini belirttik.
  • Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalarda ise bugüne kadar 86 dosya hakkında “takipsizlik” kararı verilmiştir. Kararlara yapılan itirazlar da reddedilirken 86 dosya Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınmıştır. İçişleri Bakanlığı’na yapılan maddi-manevi tazminat başvurularının 59’u hakkında “ret” kararı verilmiştir. Resmi olarak yasağın kaldırılmasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen fiili olarak güvenlik güçleri tarafından halen uygulanan yasak politikaları insanların yaşamlarını düzenleyip devam etmeleri önünde engel oluşturduğunu AİHM önünde dile getirdik.

2015 yılı aralık ayında başlayan Hendek Operasyonları sebep gösterilerek Güneydoğu’da 11 il ve en az 51 ilçede toplamda 1166 kez ilan edilen sokağa çıkma yasakları, birçok hak ihlallerini beraberinde getirerek, Türkiye adına yaşanan olumsuz gelişmeler olarak tarihteki yerini almıştır.